BEPALINGEN VOOR HET LIDMAATSCHAP

 1. Betaling van het lesgeld dient onder alle omstandigheden bij vooruitbetaling te geschieden.
  Betalingen geschieden per automatische incasso.
 2. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportcentrum Life B.V. om doorlopende incasso-opdrachten testuren naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekeningaf te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportcentrum Life B.V.
 3. Sportcentrum Life B.V zal op de volgende datum incasseren. De 28e. Als dit in het weekend valt zal de eerst volgende werkdaggeïncasseerd worden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 4. Een bij het sportcentrum aangegaan lidmaatschap moet per email of schriftelijk per post worden opgezegd, indien een lid geen verdergebruik wenst te maken van het lidmaatschap. Zo niet dan loopt het lidmaatschap gewoon door. Opzegging kan pas geschieden wanneer het achterstallige lesgeld is voldaan.
 5. U kunt ieder moment bij ons opzeggen: per eerste dag van de komende maand heeft u aansluitend twee betalingsmaanden opzegtermijn. Maand betalingen uitsluitend per automatisch incasso. Het lidmaatschap kan alleen per email of schriftelijk per post worden opgezegd .
 6. Restitutie van betaalde lesgelden wordt nooit verleend.
 7. Tijdens ziekte wordt vanaf de dag dat het sportcentrum een doktersverklaring ontvangen heeft het lesgeld stopgezet.
 8. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan een ander worden overgedragen of verkocht.
 9. De datum van inschrijving geldt als begin van het lidmaatschap. Elke volgende betaling moet voor de eerste dag van iedere maand geschieden zodat de lidmaatschapsbetaling altijd een maand voor is.
 10. Het sportcentrum noch de leiding daarvan zijn aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen, beschadiging daarvan ofeventuele ongevallen welke het lid kunnen overkomen.
 11. Het sportcentrum is gesloten op officiële feestdagen. De sluitingstijden geven geen enkele reductie op de betalingen van het lesgeld.
 12. Het sportcentrum behoudt zich het recht voor openingstijden te veranderen en van instructeurs te wisselen.
 13. Minderjarige personen (beneden 18 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven door één van de beide ouders of wettigevertegenwoordiger/ster.
 14. Bij gebruikmaking van de sportruimten en/of machines dient u zowel zaalschoeisel als een handdoek te gebruiken.
 15. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist Sportcentrum Life B.V.
 16. Het niet naleven van de huisregels kan tot intrekking van het lidmaatschap leiden.
 17. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van Sportcentrum Life B.V.

Sportcentrum Life bepalingen voor het lidmaatschap - Copyright © Sportcentrum Life 2015
Privacyverklaring Sportcentrum LifeGerealiseerd door Kiem Online

Sportcentrum Life
SUPPORT CASPER ZATERDAG 25 JUNI SPINNINGMARATHON
Met de opbrengst steunen wij Support Casper!
Vanaf 20.00-01.00 uur is er een feestavond bij INZIGHT in Maasland met een surpriseACT!.
! BELANGRIJKE MEDEDELING !
Vrijdag 17 juni Maasland GESLOTEN
Morgen (vrijdag 17 juni) is de locatie Maasland gesloten i.v.m. asfalteren. De locatie Maassluis is geopend.

Onze excuses voor het ongemak.

Morgen (vrijdag 17 juni) is de locatie Maasland gesloten i.v.m. asfalteren. De locatie Maassluis is geopend. Onze excuses voor het ongemak.
VAKANTIE ROOSTER
Tijdens de zomervakantie zijn er wijzigingen in de openingstijden en het Rooster!
Geïnteresseerd in Aikido/Jiu Jitsu of een andere sport?
U kan 2 weken kosteloos komen proefsporten!
Wilt u graag van het aanbod gebruik maken?
Vul dan het inschrijfformulier in.
Bent u geïnteresseerd in crosstraining dan laten wij u weten wanneer wij starten en wat de kosten hiervan zullen zijn.
Zumba Outdoor Party
Outdoor Zumba Party, zondag 2 juli van 11.00-15.00
DJ + 6 zumba instructeurs Parkeerterrein voor sportcentrum Life Maasland. Maassluiseweg 8, 3155 EJ Maasland
NIEUW! Groepslessen Maassluis
Wij willen spoedig starten met de groepslessen in Maassluis. Als u zich opgegeven heeft laten wij u dit weten per email of sms.
De lessen worden gegeven op de locatie sportcentrum Life Maassluis. Ingang: Burg. Wesselinkstraat 2, 3145 SB Maassluis.
Beste sporter,
Per 1 Maart vallen alle lessen thaiboksen, boksen en MMA onder Gym International. De lessen blijven op dezelfde locatie.
In de maand februari gaan alle lessen door. Verder zullen wij u schriftelijk informeren.